Athena, Oracle Cloud Standart Partner yetkili iş ortağı olarak, Oracle Cloud bulut bilişim çözümlerinin satış ve danışmanlık hizmetlerini yürütmekte, kurumunuzun IT dönüşümünü yeni nesil bulut sistemler üzerinde kurgulamaktadır.
Oracle Cloud; servis olarak yazılım (SaaS), servis olarak platform (PaaS), servis olarak altyapı (IaaS) genelinde sınıfının en iyisi servisleri sunan, sektörün en geniş ve en entegre genel bulutudur. Oracle Cloud, kuruluşların iş çevikliğini artırarak, maliyetleri düşürerek ve BT karmaşıklığını azaltarak yenilik sağlamasına ve iş dönüşümünü desteklemesine yardımcı olur.Software as a Service


Platform as a Service


Infrastructure as a Service

Modern İK uygulamaları, yetenek merkezli ve tüketici odaklı bir strateji ile teknolojiyi birliştirerek işbirliği yüksek, kullanılabilirliği yüksek, mobil ile uyumlu ve entegre, İK personeli, çalışan ve yönetici arasında etkileşimli bir platforma sağlayarak fark yaratmaktadır. Oracle HCM Bulut uygulamaları, kurum içi çevikliği artırmaya ve en iyi yetenek profillerinin bulunup istihdamını sağlamaya odaklanmaktadır.

En iyi Yetkinlik Profllerinin Bulunup Muhafaza Edilmesi
 • Büyük veri destekli ve sosyal personel seçme özelliklerini içeren uçtan uca işe alım
 • Kişisel eğitim, entegre performans ve hedef yönetimi, ödüllendirme ile personelin sürekliliği
 • Yetenek inceleme ve kariyer yedekleme ile daha zengin yetenek kanallarının yaratılması ve yetenek muhafaza risklerinin indirgenmesi
Personel ve ekiplerin birlikte çalışmasının sağlanması
 • İş gücü arasındaki işbirliği ve iletişimin artırılması için uygulama içi sosyal işbirliği araçları
 • Sezgisel, Facebook benzeri arayüz ile, her çalışanın zengin bir sosyal profil oluşturmasının sağlanması
 • Kritik arama yetenekleri, çalışma alanları ve iş zekası olanakları ile aranan bilgi ve yanıtlara hızlı erişim
Çalışanların etkinliğinin artırılması için gerekli bilginin sağlanması
 • Gerçek zamanlı operasyonel veri iş zekası ve uygulama içinde sağlanan yüzlerce performans indikatörü (KPI)
 • Tahminsel raporlama ile kararlara rehberlik sağlanması ve işlemlerin hızlandırılması içi uygulama içinde gelen iş zekası
 • Büyük veri ile İK performans karşılatırmaları
Sistemlerin herkesin erişimine sunulması
 • Kişiselleştirilmiş, kullanımı kolay, tüm cihazları destekleyen mobil araçlar
 • Eğitim gerektirmeyen, yüksek sezgisel içerikte, tek kullanım arayüzü
 • Birden fazla ülkeden erişime izin veren bulut Global İK platformu

Temel İK süreçlerini içeren, operasyonel mükemmeliyet ve çevikliği sağlayan, ülkeler arası lokal mevzuat uyumluluklarına sahip uygulamaları içermektedir.

İnsan Kaynakları
Temel İK

Her ölçekteki firma için işgücü ve personel yönetimi

Profiller

Çalışan bilgileri ve yeteneklerine hızlı erişim ve analiz

İşgücü Rehberi

Organizasyonun bütünsel görünümü ve tüm çalışan kadrosuna erişim

Çalışan Yaşam Döngüsü Çözümleri
Sosyal

İşgücünün interaktif olarak iletişimi ve bağlantısı

Repütasyonum

İşgücünüzün sosyal etkinliğini analiz edin

Sağlığım

İş-yaşam dengesini kurun ve sağlığınızı monitör edin

İşgücü Yönetimi
Zaman ve İşgücü

İşgücü çalışma sürelerini izleyin, monitör edin ve raporlama ile etkinliği artırın

İzin ve Devamsızlık Yönetimi

Global ve lokal devamsızlık ve izin politikalarınızı kurgulayın

Proje Yönetimi

Kaynak havuzunuzun yetenek ve deneyimlerini yönetin, kadro utilizasyon stratejilerinizi optimize edin

İnsan Kaynağı Optimizasyonu
İşgücü Tahminleme

İş çıktılarını daha doğru tahminleyebilmek ve daha doğru kararlar üretmek için performans öngörülerini artırın

İşgücü Modelleme

Geniş çaplı organizasyonel değişiklikleri daha hızlı ve kesin olarak planlayın, modelleyin ve optimize edin

Lokalizasyon

200'den fazla ülke ve bölgeye ait yerel operasyonların desteği

İnsan Kaynakları Analitiği
İş Kavrama

Rol bazlı dashboard'lar, özel raporlar ve uygulama içi iş analitiği ile, ilişkisel ve kavramsal odaklı iş kavrama olanakları elde edin

Kurumsal Analitik

Kompleks iş gücü sorunlarını yanıtlamak ve organizsyonunuzu kıyaslayabilmek için 900'den fazla metrik kullanın

Hedeflerim

İş hedeflerinizi yönetmenize yardımcı olacak eğlenceli hedefler koyun

Yetenek İşe Alım
Sosyal Araştırma

Çalışan önerileri ve sosyal pazarlama ile adaylarınızı bulun

İşe Alım

Adaylarınızı etkin ve işbirliği içerisinde seçin, izleyin ve işe alın.

İşe Yerleştirme

Yönledirici bir süreç ile işe yerleştirme işlemlerini ve adımlarını yönetin, işgücü planlarınızı düzenleyin.

Performans
Hedef Yönetimi

Çalışanlarınızı mantıklı hedefler belirlemesi ve palaşması için destekleyin.

Performans Yönetimi

Çalışanlarınızın zengin ve bütünsel iş ölçümlemesi için farklı kaynaklardan formal ve informal geribildirimler alın.

Uygulama içi İş Zekası

Uçtan uca performans yönetimi için kolay ve esnek raporlar elde edin.

Kariyer ve Yedekleme
Yetenek İzleme

Yetenek izleme sürecinizi optimize edin ve en üst yeteneklerinizi doğru yönetin.

Kariyer Yedekleme

En iyi yetenek profillerinizin gelecek liderlik ihtiyaçları ve kritik rolleri karşıladığını kontrol edin.

Kariyer Gelişimi

Yüksek etkinlikteki personelinizin kariyer gelişim planlarını oluşturun.

Eğitim
İçerik Yönetimi

Esnek geliştirme araçları yada içe aktarım ile, standartlara uygun içerik hazırlayın.

Eğitim Yönetimi

Farklı kitlelere ulaşmak üzere eğitim içeriklerinizi özelleştirin.

Hedeflenmiş Eğitim

Mentorluk programları, döngüsel atamalar yada diğer kurum ihtiyaçları eğitim programları için müfredatlar belirleyin.

İşgücü Ödüllendirme
Hakediş Yönetimi

Global ve yerel organizasyonlar için özel hakediş programları tasarlayın ve sunun.

Fayda Yönetimi

Global yan hak ve faydaları basit yada kompleks planlar ile yönetin.

Bordro

Lokal vergi ve bordro kurallarına göre bordro yönetimini sağlayın.

Satış Hakedişleri

Kompleks satış organizasyonları için değişken satış hakediş kuralları oluşturun.

Kurumsal iş süreçleriniz Oracle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bulut çözümleriyle değer kazanır. ERP Cloud Finans ve Mali İşler, Satınalma, Proje Portföy Yönetimi ve diğer ERP ürünleriyle, kurumunuzun üretneliğini artırır, maliyetleri düşürür ve kontrol mekanizmalarınızı geliştirirsiniz.

En geniş kapsamlı, entegre ve ölçeklendirilebilir finans yönetim çözümüdür. Oracle Finans Bulut uygulamaları, global firmalar için geniş çaplı sektörel desteği ile finans süreçlerinizi ileri seviyede destekler.

Genel Muhasebe ve Analitik
Çok Boyutlu Raporlama Platformu

Hesap bakiyelerinin farklı boyutlarda gerçek zamanlı analizi

Self-Servis Raporlama

Mobile yeteneklerle üst seviye problemlerin adreslenmesi ve izlenmesi

Dönem Kapanışında İşbirliği

İşbirliği içinde yürütülen kapaa dönemi ile daha iyi izlenebilirlik

Görselleştirme Yetenekleri

Hesap bakiyelerinin farklı perspektiflerden incelenebilmesi

Borçlar ve Sabit Kıymetler
Fatura ve Ödemeleri

Tedarikçi bakiyeleri,fatura ve ödemelerin kontrolü

Entegre İmaj İşleme

OCR destekli otomatik imaj işleme ile hataların azaltılması

Varlıklar

Sabit kıymetlerin izlenmesi ve muhasebesi

Nakit Yönetimi

Banka hesapları, nakit pozisyonları ve nakit tahminlerinin yönetimi

Alacaklar
Müşteriler

Müşteri verilerinin merkezi yönetimi

Müşteri Faturaları ve Ödemeler

Müşteri faturalarının oluşturulması, müşteri ödemelerinin alınması ve uygulanması

Bakiye ve Gelir Yönetimi

Müşteri cari hesap bakiyeleri ve gelirin yönetimi

Konfigürasyon, Fiyatlama, ve Nakit

Tüm tekliften siparişe ve nakite sürecinin yönetimi

Koleksiyonlar
Müşteri Ölçümleme

Müşterilerin konfigüre edilebilir puanlama ile sıralanması

Stratejiler

Tahsilatlara iş ataması ile etkinliğin artırılması

Ödeme Yönetimi

Taahhüt ve ödeme yetenekleri ile nakit akışının geliştirilmesi

İleri-Vade Tahsilatları

İflas şirketlerinin belirlenmesi ve izlenmesi

Harcamalar
Self-Servis

Harcama raporlarının kolayca yaratılması gönderilmesi

Politika Kontrolleri

Harcama yönetimi kontrollerinin onay ve denetlemeler ile sağlanması

Mobil Harcamalar

Harcamaların mobil olarak girilmesi

Proje ve Seyahat Entegrasyonu

İflas şirketlerinin belirlenmesi ve izlenmesi


Genel Muhasebe ve Analitik Borçlar ve Sabit Kıymetler Alacaklar Koleksiyonlar Harcamalar
Çok Boyutlu Raporlama Platformu
Hesap bakiyelerinin farklı boyutlarda gerçek zamanlı analizi
Fatura ve Ödemeleri
Tedarikçi bakiyeleri,fatura ve ödemelerin kontrolü
Müşteriler
Müşteri verilerinin merkezi yönetimi
Müşteri Ölçümleme
Müşterilerin konfigüre edilebilir puanlama ile sıralanması
Self-Servis
Harcama raporlarının kolayca yaratılması gönderilmesi
Self-Servis Raporlama
Mobile yeteneklerle üst seviye problemlerin adreslenmesi ve izlenmesi
Entegre İmaj İşleme
OCR destekli otomatik imaj işleme ile hataların azaltılması
Müşteri Faturaları ve Ödemeler
Müşteri faturalarının oluşturulması, müşteri ödemelerinin alınması ve uygulanması
Stratejiler
Tahsilatlara iş ataması ile etkinliğin artırılması
Politika Kontrolleri
Harcama yönetimi kontrollerinin onay ve denetlemeler ile sağlanması
Dönem Kapanışında İşbirliği
İşbirliği içinde yürütülen kapaa dönemi ile daha iyi izlenebilirlik
Varlıklar
Sabit kıymetlerin izlenmesi ve muhasebesi
Bakiye ve Gelir Yönetimi
Müşteri cari hesap bakiyeleri ve gelirin yönetimi
Ödeme Yönetimi
Taahhüt ve ödeme yetenekleri ile nakit akışının geliştirilmesi
Mobil Harcamalar
Harcamaların mobil olarak girilmesi
Görselleştirme Yetenekleri
Hesap bakiyelerinin farklı perspektiflerden incelenebilmesi
Nakit Yönetimi
Banka hesapları, nakit pozisyonları ve nakit tahminlerinin yönetimi
Konfigürasyon, Fiyatlama, ve Nakit
Tüm tekliften siparişe ve nakite sürecinin yönetimi
İleri-Vade Tahsilatları
İflas şirketlerinin belirlenmesi ve izlenmesi
Proje ve Seyahat Entegrasyonu
Proje Finans Yönetimi Entegrasyonu ile iş süreçlerinin geliştirilmesi

Oracle Gelir Yönetimi Bulut Servisi ile, karmaşık gelir yönetimi süreçlerini basitleştirin ve mevcut ERP sistemleri ile entegre ederek geliştirin.

Gelir Çizelgeleri Çoklu Eleman Ayarlamaları Gelir Paylaştırma Adil Pazar Değeri
Güçlü Çizelgeleme
Karmaşık gelir belirleme çizelgelerive kriterleri kolayca yönetin
Otomasyon
Özel gelir analizi gerektiren sözleşmelerin otomatik belirlenmesi
Basitleştirilmiş
Ürün paketleri arasından gelir muahasebesinin basitleştirimesi ve otomatize edilmesi
Fiyatlama Hesaplaması
Kanıtlanmış ve tarihçeli süreçler ile kalem ve ürünlerinizin fiyatlaması
Bağımsız Faturalama
Gelir ve faturalama süreçlerinin ayrıştırılması ile gelir yönetimin faturalamadan ayrı sürdürülmesi
Konfigüre edilebilir
Ürün ve dokümanlar arasından sözleşme oluşturma
Uyumlu
Yayınlanmış rehberlik ile gelir dağıtımı
Denetlenebilir
Fiyat hesaplama ve tarihçenin takibi

Oracle E-Business Suite sisteminizin raporlama ve analiz kabiliyetlerini artırarak karar destek sisteminizi geliştirin. Muhasebe Merkezi Raporlama Bulut hizmeti, mobil raporlama desteği ve çok-boyutlu raporlama ve analitik yetenekler sunar.

Modern Raporlma Mobil ve Sosyal Hazır Entegrasyon Geliştirmeler
Otomatik Raporlama
Anlık Gelir Tablosu ve Mizan raporlama
Mobil Raporlama
Gerçek zamanlı finansal raporlara tablet yada masaüstünden erişim
Zahmetsiz Entegrasyon
E-Business Suite Genel Muhasebe ile kolay ve adım adım entegrasyon
Defter Raporlama
Çoklu defter yapıları üzerinde raporlama
Self-Servis Raporlama
Finansal raporlamaya anlık ve heryerden erişim
Görsel Yetenekler
Hesap bakiyelerinin farklı perspektiflerden izlenmesi
Bakiye Takibi
Bakiyelerin sürekli olarak E-Business Suite?den güncellenmesi
Düzeltme Defteri
What-if analizleri ve ek raporlama kabiliyetleri
Spreadsheet Analitik
SmartView Excel plug-in ile hesap bakiyelerinin etkin raporlaması
Sosyal İşbirliği
Finansal raporlama görüntüleme üsreci ile açık iletişim
Drilldown Kabiliyeti
E-Business Suite Genel Muhasebe ve alt defter işlemlerine dallanma
Düzeltme Dağıtımı
Düzeltme defterlerine karmaşık dağıtımların yapılması

Proje Yönetim Bulut Servisi ile modern proje yönetim araçları ve metodlarını mevcut uygulamalarınızla uyumlaştırın.

Proje Yönetimi İş Yönetimi Kaynak Yönetimi Analitik
Planlama İşbirliği
Ekiplerin projeleri planlama ve teslimi için birlikte çalışmasını sağlayın.
Birleşik İş Yönetimi
Proje ve proje dışı işleri tek yerden işbirliği içinde yönetin.
Arama ve Eşleme
En uygun proje kaynaklarını güçlü arama araçlarıyla bulun.
Müşteri Performansı
Proje işletim bilgilerine günzel olarak ulaşın.
Basitleitirilmiş Çizelgeleme
Sezgisel ve entegre çizelgeleme araçları
Gömülü Sosyal Yapı
İş bazlı görüşmeler ve dokümanlar ile iletişim kurun.
Yoğunluk
Her seviyede kullanışlı performans metricklerine sahip olun.
Gerçek zamanlı raporlama
Sezgisel iş-kullanıcısı araçları ile canlı proje verilerine erişim sağlayın.
PLM için Proje
Oracle Inovasyon Yönetimi ve Ürün Geliştirme ile entegrasyon
Anlık Statü
Tek tuşla ilerlemeyi takip edin.
Proje Yeteneği
Kaynak yetenekleri ve kullanım durumlarına global olarak bakın.
İnteraktif Kontrol Paneli
Rol-bazlı kontrol panelleri ile işbirliğini artırın.
Proje Yöneticisi Mobil
Proje plan ve statülerini anlık ve heryerden görüntüleyin
Ekip Üyesi Mobil
Heryerden herzaman basit ve sezgisel araçlara sahip olun
Kaynak Havuzları
Hiyerarşik kaynak havuzlarını kolayıkla organize edin ve izleyin
Gömülü İş Zekası
Kavramsal işlem verileri ile kullanıcı kararlarına rehberlik edin.
Proje Maliyet Kontrolü Proje Faturalama ve Sözleşmeleri Ödenek Yönetimi Analitik
Proje Kontrolü
Proje planlama, bütçeleme , ve tahminlemeyi basitleştirin.
Müşteri Faturalama
Proje müşterilerine hızlı ve etkin faturalama yapın
Ödül Yünetimi
Fonlamadan kapanışa proaktif ödül yönetimi
Performans
Proje performans trendlerini güncel oalrka izleyin
Proje Maliyeti
Tüm proje maliyetlerini standardize edin ve kontrol edin
Şözleşme Faturalama
Proje sözleşme koşullarını uygulayın
Harcama Kontrolü
Maliyet yükleme bütçe harcama aşımını kontrol edin.
Gerçek Zamanlı Raporlama
Sezgisel iş-kullanıcısı araçları ile canlı proje verisine erişin.
Maliyet Toplama
Satınalma, finans, zaman ve efor yada dı sistemlerden maliyetleri toplayın.
Esneklik
Kuvvetli Proje-sözleşme ilişkileri geliştirin
Endirekt Maliyetler
Endirekt maliyetleri otomatik olarak uygulayın ve raporlayın.
İnteraktif Kontrol Panelleri
Rol-bazlı kontrol panelleri ile işbirliği sağlayın.
Sermaye Projeleri
Sermaye projeleri maliyetlerini yöneitn
Proje Geliri
Proje sözleşme gelir kontrolü
Ödenek Faturalama
Sponsorlama faturalama yapın ve ödenek mektupları hazırlayın
Gömülü Raporlama
Kavramsal iş zekası ile kullanıcı kararlarına rehberlik edin
İhale Sözleşme Satınalmadan Ödemeye Tedarikçi Yönetimi
İş Birliği
Oracle Sosyal Ağı ile İhtiyaç belirleme, doküman paylaşımı ve anlaşma etkinliğinin sağlanması
Standardizasyon
İş politikalarının ön-onaylı kütüphaneler, sözleşme şablonları ve rehberlikli sözleşme yönetimi ile sağlanması
Süreçlerin Kolaylaştırılması
Fatura eşleme ve ödeme ile talep otomasyonu, organizasyonel odağın stratejik aktivitelere yönlendirilmesi
Kalifikasyonların Yönetimi
Tedarikçilerin tedarikçi programlarına, uyumluluğa ve anlaşma ödül kararlarına göre değerlendirilmesi
Kolaylaştırma
Anlaşma aktivitelerinin sezgisel araçlar ve modern kullanıcı deneyimi ile basitleştirilmesi
Görüntülenebilirliğin Artırılması
Güvenli ve aranabilir bir sözleşme havuzu yaratma, otomatik yenileme, değişiklik ve eklentilerle tam sözleşme denetleme tarihçesi
Alışverişin Kolaylaştırılması
Çalışanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere tipik bir tüketici alım deneyimi ile sunulması
Bilgi Tutarlılığının Geliştirilmesi
Tedarikçi bilgilerine anlık ve zamanında güncellemelerin sağlanması, değişikliklerin tedarikçi kalifikasyonları, tekinlikleri ve riskine etki ettiği durumlarda proaktif karşılık verilmesi
Analiz
Harcama fırsatlarının analizi ve anlaşmalı tasarrufların artırılması
Uygunluğun Sağlanması
Standarttan sapmalar, sözleşme riskleri dokğman onayları ve elektronik imzalar
Anlaşmalı Fiyatlamanın Sağlanması
Anlaşmalı fiyatlama ve koşulların otomatik oalrak maksimum tasarrufa yönlendirilmesi
Tedarikçi İşbirliğinin Sağlanması
Tedikçilere ihtiyaç duydukları bilgilerin sunulması, dosya paylaşımları sağlanması ve birbirleri ile eğitim gerektirmeden elektronik oalrak iletişi kurmalarının sağlanması

Finansal Raporlama Uymluluk Bulut Servisi ile finansal süreçlerinizde ve dışında entegre bir uygulama kullanın.

Risk Yönetimi ve Kontrol Kontrol Etkinliğinin Ölçümü Yetersizliklerin Tespiti ve Kontrollerin Teyidi
Güncel Kalın
Risk ve kontrol matrisi yaratma, kontrol test planları ve yönergeler oluşturma
Risk bazlı kapsam belirleme
Değerlendirmelerin risk, coğrafya, iş birimi, vb bazında çizelgelenmesi
Kritik Problemlerin Tespit edilmesi
Değerlendirme akışının parçası olarak kullanıcıların hataları yaratması
Rasyonel Kontroller
Vekalet hiyerarşileri (SOX, etc), frameworks (COSO, COBIT etc), süreçler, riskler, hedefler, yasal varlıklar, vb.
>Zamanında Değerlendirmeler
Periyodik yada isteğe bağlı kontrol testleri, risk değerlendirmeleri ve anketler
Paydaşlara Anlık Geribildirim
Hata sahipleri ve onaylayıcılarına otomatik email bildirimleri gönderimi
Karar Desteğin Geliştirilmesi
İş risklerini birleşik bir havuzda belirleme, analiz etme ve değerlendirme
Basitleştirilmiş Raporlama
Tüm test sonuçlarının elde edilmesi, kaydedilmesi, kanıt ve yorumların tek havuzda muhafaza edilmesi
Güvenilirlik Teyidi
İyileştirme planları ve işlerinin yaratılması güncellenmesi, kontrollerin teyit edilmesi (SOX 302, 404 vb.)

Oracle SCM Cloud uygulamaları, tedarik zincirinizin çabuk yenilenmesi, hızlı işlemesi ve ölçeklendirilmesini sağlar. Firmalar Oracle tedarik zinciri yönetimi uygulamalarını minimum risk, düşük maliyet ve maksimum esneklik ile hızlıca kurabilirler. Oracle SCM Cloud uygulamaları ile, companies son versiyonlara yükseltim yapmak zorunda kalmazlar - en yeni ve sektörünün en iyi uygulama fonksiyonlarına esnek bir abonelik fiyatlama modeli ile sahip olurlar.

Envater ve Maliyet Yönetim Bulut uyguaması ile, malzeme akışı, depo süreçleri ve tüm tedarik zinciri ürün maliyeti için kapsamlı izleme ve yönetim altyapısına sahip olun.

Bütünsel Malzeme Hareket Desteği
Transfer ve yönetim Güçlü Raporlama Araçları
Rapor ve analitik çıktıların hızlı ve kolay şekilde oluşturulması ve yüklenmesiEndirekt Maliyet Emiş Kuralları
Kullanıcı tanımlı kurallar ile baz malzeme endirekt maliyet hespalamaMaliyet Grafiksel Görünümleri
Kalem maliyetlerinin gragik ve tablolarla sezgisel görünümüBasit ve Gelişmiş Karşılama iş Akışları
Eldeki malzeme yada konsinye malzeme ile sipariş karşılamaGelişmiş ve/veya Geliştirilmiş Envanter Operasyonları
3PL, Depo Yönetimi ve Kontrat Üretim entegrasyonlarıKolay Maliyet Muhasebesi Dönem Kapama
Tek talepler birden çok envanter organizasyonunu kapatmaGlobal Şirketler Arası İşlemler
Yurtiçin satış için finansal iş akışının otomatize edilmesi
Uçtan Uca Malzeme Akışı Envanter Yönetimi Maliyet Yenilikleri Maliyet Yönetimi
Depo İşlemlerinin İzlenmesi
İş ilerlemenin tek ve doğru durumu
Envanter İzlenebilirliği
Global envamter durumunun özet ve detaylı görünümü
Çoklu Maliyet Defterleri
Alternatif maliyet yöntemleri, para birimleri ve endirekt maliyetler
Çoklu Maliyet Yöntemleri
Standart maliyet, yürüyen ortalama, FIFO ve gerçek maliyet
Teslim alma, Envanter, ve Sevkiyat İş Alanları
Tek yerden işlerin gözlenmesi ve işlenmesi
Bütünsel Envanter Desteği
İkmal, sayım, düzeltme, transfer ve yönetim statüleri
Konfigüre Edilebilir Maliyet Hesaplama Seviyeleri
Organizasyon, alt envanter, ambar, lot, kademe yada seri numarası bazında hesaplama
Maliyet Muhasebecisi Yönetim Ekranı
Merkezi kontrol paneli ile bekleyen işler ve istisnaları görüntüleme
Bütünsel Teslimalma Desteği
Teslimalma, tesellüm, Receive, inspect, saklama, düzeltme ve iade
Parçalı Kontrol
Alt envanter, koltuk ambar, lot ve seri kontrol desteği
Kalem Maliyeti Politika Kurulumu
Maliyet profilleri kullanarak kalem maliyet politikaları tanımlama
Ürün Maliyet ve Pay Analitiği
Ürün maliyetleri ve payların çok boyutlu analizi

Bulut Üretim çözümleri ile üretim süreçlerinize maliyet kontrolü, sosyal işbirliği ve tam izlenebilirlik fonksiyonlarını kazandırın.

Kesikli İş Tanımı Kesikli Üretim İşleme İleri Tamamlama Üretim Maliyetleri
Tanımlama
Sezgisel, görsel ve web-tabanlı arayüz araçları ile üretim sahası verilerini yönetin.
İzleme
Gerçek zamanlı üretim statüsünü takip edin.
Takip Et
CM servisi, komponent hareketleri ve mihenk taşı operasyonları ile Kontrat Üretim yaşam döngüsü
Tahminleme
Üretim standart maliyetleri ve farklarının üretim alanı bazında planlanması ve izlenmesi
Bilgilendirme
Kalem yapı değişikliklerine ilişkin bildirimleri otomatize edin.
Yönetim
Standart ve non-standart üretim iş emirlerini yönetin
Sadeleştirme
Otomatize ve dinamik iş tanımlama ve iş emirleri ile konfigüre ürün üretimi
Bilgi Özetleme
Standard, fiili, LIFO, FIFO ve hatta çoklu sürekli maliyet gibi farklı maliyet metodları ile malzeme ve kaynak maliyetlerinin hesaplaması
İş Birliği
İş tanımı kapsamında süreç tasarımlarını tartışın
Kontrol
Seri ürünler için sıkı kontrol yapısı kurun
Tatmin
SCM bulut ile uçtan uca tedarik işletimi ve yönetimi
Hızlandırma
Kısmi iş emri WIP değerleme ile dönem kapanışlarının hızlandırılması
İçe Aktarma
Microsoft Excel spreadsheet'lari ile toplu oluşturma ve güncellemeleri yapın
Yalın Üretim
Otomatik malzeme geri dönüş ve iş emirsiz kaynak maliyetlendirme
Uyumluluk
Maliyet farkları için kaynak nedenleri belirleme

Tüm lojistik modelleri için maliyetlerin azaltılması, etkinliğin artırılması ve uyumluluğun sağlanması

Taşıma Planlama Taşıma İşletimi Ticari Uyumuluk Gümrük Yönetimi
Optimizasyon
Tüm taşımacılık tipleri için sevkiyat optimizasyonu ile maliyetlerin azaltılması
İşletim
Farklı kaynaklardan taşımacılık emirlerinin konsolide edilmesi ve işletilmesi
Sınıflandırma
Çalıştığınız ülkeler için ürünlrinizi sınıflandırın, sorumlulukları ve vergi oranlarını inceleyin
Girdi Yönetimi
Girdi için gerekli değerleme ve ek sevkiyat verilerini sağlayın
Entegrasyon
Tüm lojistik süreçleri için uçtan uca entegrasyon
Takip
Sipariş ve sevkiyat yaşam döngüsünün otomatize mihenk taşı izleme ile proaktif yönetimi
Tarafların İzlemesi
Kısıtlı partiler, yaptırımlar ve ambargoları izleyin
Döküman Yönetimi
Gümrük için gerekli dokümanları üretin, revize edin ve izleyin
Kaynak
En iyi fiyat için farklı sevkiyat partileri ile çalışma
Navlun
Navlun denetimi, faturalaması ve ödemesinin otomatize edilmesi
Regülasyon Uyumluluğu
Lisanslama, istisna ve diğer yasal gereksimleri belirleyin ve yönetin
İşbirliği
Doküman ve arşiv verilerini aracı kurum, müşteri broker?lerınızla paylaşın

Tekil bir müşteri verisi elde etmek için tüm kanallarınızdan gelen siperişlerinizi yönetin. Siparişten tahsilata kadar satış sürecinizi Bulut Sipariş Yönetimi ile proaktif şekilde yönetin.

Çok Kanallı Siparişten Nakite Süreç Yönetimine Sipariş Orkestrasyonu ve Tedarik Konumlandırma Değer Zinciri Süreci İstisna Çözümleme
Sipariş Alma
Tüm proje kısıtları ve fiyatlama kuralları ile siparişlerin alınması, konfigüre edilmesi ve fiyatlaması
Orkestrasyon Gerçekleştirme
Aynı sipariş içinde hem ürün hem hizmet kalemleri için sipariş gerçekleştirme süreçlerini tanımlayın ve işletin
Ön Tanımlı Süreçler
Drop-ship, back-to-back, capable-to-promise, configure-to-order ve benzer süreçler kullanın
İzleme
Pronlemleri, müşteriye verilen taahhütlere etki etmeden önce çözümleyin
Müşteriye Tek Yön
Tüm mevcut sistemlere ait teklif ve siparişlerinizi birleştirin ve mevcut yatırımlarınızı artırın
Tedarik Konumlandırma
Müşteri, sipariş ve kalem değişkenlerine göre sektör segmentinizin ihtiyaçlarına yanıt verin
Gerçekleştirme Optimizasyonu
Siparişlerinizi en karlı kaynaklar üzerinden oluşturun, global envanteriniz, sevkiyatta ve planlı malzemeleri birlikte kullanın
What-If Analizleri
En iyi alternatifi seçmeden önce farklı opsiyonları görüntüleyin ve değerlendirin
Uçtan Uca Yönetim
Sipariş alımından satış sonrasına kadar tüm süreci otomatize edin, izleyin ve yönetin
Backlog Önceliklendirme
Bekleyen işleri toplu oalrak görüntüleyin ve siparişlerinizi finansal hedeflerine yanıt verecek şekilde yeniden önceliklendirin
Uçtan Uca İzlenebilirlik
Sipariş, envanter, sevkiyat, planlı malzeme ve fatura güncellemelerini alın, karar destek kalitesini gömülü analitik uygulamalar ile destekleyin
Sipariş Değişiklikleri
Siparişleri değiştimek için kuralları tanımlayın ve uygulayın

Innovasyon yatırımlarınızın geri dönüşünü hızlandırın ve global, entegre bir çözüm olan Ürün Yaşam Döngüsü Bulut Çözümü ile işletmenizi daha hızlı geliştirin, karlı ürünlerin hızlı innovasyon, ürün geliştirme ve ticarileştirme süreçlerini hızlandırın.

Innovasyon Yönetimi Ürün Yönetimi Ürün Katalog Yönetimi Proje Yönetimi
Tekrarlanabilir İnnovasyon
Pazar performansı ve öngörülebilirliği artırmak için en doğru ve stratejik fikri düzenli olarak bulun ve yönetin
Geliştirmenin Dengeli Hızlandırılması
Maliyet kalite ve uyumluluğu dengelerken ürün verilerini ve süreçlerini yönetin
Hızla Küresel Ticarileştirme
Üretim ve tedarik zincirini organizasyon genelinde geliştirin
Proje İşletimi İşbirliği
Ekiplerin planlama ve proje teslimatı için bi arada çalışmasının sağlanması
Ölçeklendirilebilir
Yüksek değerli fikirleri kazançlı çalışmalara dünüştürebilmek için etkin bir innovasyon fırsat kanalı yaratın
Kontrollü
Ürün verileri ve değişikliklerini işbirliği ve güvenlik içerisinde yönetin.
Kontrollü
Tüm organizasyonda üretim kaynaklı değişikliklerin sıkı değişiklik kontrolü
Çizelgeleme
Sezgisel ve entegre çizelgeleme sürecinin artırılması
Stratejik
Utilizasyonu artırarak, daha az ve daha iyi ürünlere odaklanın ve geliştirme maliyetlerini düşürün
Entegre
Ürün verisi ve süreçlerini bütünsel olarak entegre edin, üretkenlik ve hızı artırın
Planlı
Tüm tedarik zincirinde yeni ürün tanımlama sürecinin daha iyi izlenmesi ve kontrolü
Çıktılar
Proje işlerinin iş kalemleri ve ürün çıktıları olarak tamamlanması ve onaylanması

Ürün Ana Veri Yönetimi bulut çözümü ile ürün bilgilerinizin veri bütünleştirme, zenginleştirme, denetim ve paylaşımı sayesinde kontrolünü alın.

Konsolidasyon Veri Yönetimi ve Zenginleştirme Veri Güvenliği Paylaşım
Standart bazlı entegrasyon
Dahili ve harici veri kaynaklarından farklı dosya formatlarının güvenli arayüzlerle alınması
Ölçeklendirilebilir ve Geliştirilebilir Veri Modeli
Kolay genişletilebilirlik ile farklı veri modelleri ve ilişkilerinin ön tanımlı veri elemanlı sayesinde desteklenmesi
İşbirlikiçi Ürün Tanımlama
İş paydaşları arasında ürün tanım ve onay süreçlerinin koordinasyonu
Standart Aktarım Formatları
.csv, Excel, ve .xml gibi endüstri standardı formatlarda ürün verisi üretimi
Merkezi Veri Sağlama
İş kullanıcısı kullanım paneli ile ürün birleştirmenin uçtan uca yönetimi
Kavramsal Ürün ve Katalog Bilgileri
Farklı coğrafya, kanal ve hedef sektörleri içerençoklu kavramlar ile ürün ve katalog yönetimi
İş Politika Kontrolü
Veri standartlarına uygunluk için iş kurallarının simüle edilmesi ve uygulanması
Validasyonlu Ürün Yayınlama
Tam ve doğru ürün bilgisinin yayınlanması
Veri Validasyonu ve Hata Yönetimi
Yaygın veri validasyonu ve hata iyileştirme
Güvenli Arama ve Keşif
Parametrik arama ve sorgulama ile ürün verilerinin hızlı incelenmesi
Modern Değişiklik Yönetimi
Ürün veri ve versiyon değişikliklerinin denetlenmesi, izlenmesi ve yönetilmesi
Detaylı Güvenlik
Fonksiyonel ve veri seviyesinde güvenlik kuralları
Kullanıcı Tanımlı Yayınlama Kriterleri
Hangi ürün veri girişlerinin hangi tüketici sistemlere yayınlandığının iş kullanıcıları tarafından kontrol edilemesi

Arz ve talebi interaktif bir şekilde dengeleyerek tedarik zincirinizin cevap verme etkinliğini artırın ve üstün iş performansı elde edin

Global Tedarik Zincirini Planlama Tedarik Zinciri Performansını İzleme Tedarik Zinciri Değişikliklerine Yanıt Verme Bulut Tedaik Zinciri ile İşletimi Sağlama
Tahmin
Tarihçe bilgilerine bağlı istatistiksel tahmin, tahmin bazlı satış ve pazarlama girdilerinin geliştirilmesi. Yeni kalemler için talebin tahminlenmesi. Doğruluğun izlenmesi ve yönetilmesi.
Analiz
İş metriklerinin özetinin incelenmesi, hedeflere ilişkin gerçek performansın karşılaştırılması, problem alanları ve segmentlerinin anlaşılması.
Belirleme
Performansın geliştirilmesi ve what-if analizlerinin değerlenirimesi için fırsatların belirlenmesi. Planlama döngüleri arasındaki arz ve talep değişikliklerine bağlı riskli siparişlerin analizi
İş Birliği
Oracle Sosyal Ağ ile işbirliğini artırarak karar desteği geliştirin.
Envanter Planlama
Güvenlik stoğu ile talep değişkenliğinin yönetilmesi. Envanter seviyelerinin güvenlik seviyesinin altına düşmesinin engellenmesi.
Teşhis Etme
Gömülü, çok-boyutlu analitik ile yüksek öncelikli tedarik zinciri problemleri ve istisnalarına odaklama.
Önceliklendirme
Tedarik zincirinizdeki bozulmaları minimize ederken riskli taleplerinizi önceliklendirirek organizasyonunuza finansal etkilerini artırın
Entegrasyon
Tedarik zinciri yönetimi bulut uygulaması entegrasyonu ile en iyi planlamadan üretime sürecini devreye alın. Planlama ve işletim arasındaki veri kaybını azaltın.
Tedarik Planlama
Çok kanallı tedarik zincirinin dahili ve harici üretim ile planlanması. Malzeme kısıtlarının ve kaynak fazla yüklemelerinin değerlendirilerek ek alım, üretim ve transfer emirlerinin eklenmesi.
Çözümleme
Problem ve istisnaların değişiklikler ve diğer planlayıcılarla geliştirilen işbirliği ile çözümlenmesi.
Yayınlama
Tedarik zinciri bulut uygulaması işletimi için planlama kararlarını belirlemek üzere otomasonu kullanın yada tedarik zinciri değişikliklerini manuel olarak hızlı onarın.
Genişletme
Kolay konfigüre edilebilir arayüz, analitik altyapı ve planlama kapsamı ile planlama uygulamasının adapte edilmesi

Oracle'ın sektör lideri Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) uygulaması innovasyon ve bulutun kolaylığını birleştirerek tüm ölçekteki firmaların öngörülebilir performans, raporlama ve organizasyon içi iletişimini artırır.

 • Kurumsal Planlama
 • Kurumsal Performans Raporlama
 • Hesap Mutabakatı
 • Finansal Konsolidasyon ve Kapanış