Athena Bilişim Çözümleri tarafından Oracle menşeli tüm proje çalışmaları için Oracle Unified Methodology(OUM), referans yönetim yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Gerek ERP implementasyon ve sürüm yükseltimi, gerekse her tür yazılım geliştirme/destek proje kapsamı, Athena Bilişim?in uzman proje yönetim ve çözüm mimarı kadroları tarafından %100 müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir kurumsal başarı prensiplerine dayalı olarak sunulmaktadır.

Oracle Unified Methodology (OUM), kurumsal bilgi sistemleri bünyesindeki tüm yaşam döngüsünü bir bütün halinde ele alan standartlara dayalı bir Oracle yönetim metodolojisi ve stratejisidir. Hızlı, geniş oranda uyarlanabilir ve iş odaklı bir çözüm uygulama süreci sağlar. Kapsamlı bir proje ve program yönetim altyapısı ile proje araçları içermekte, bu sayede Oracle?ın hızla gelişen kurumsal BT stratejisi hedefleri, mimarisi ve kontrolünü desteklemektedir. Bünyesinde sunduğu sektörel standartlara uygun genel materyaller, rehberlik dokümanları, şablonlar ve projeye özel iş kırılım yapısı ile eksiksiz bir yönlendirme sağlar.

OUM tarafından desteklenen Oracle tabanlı iş çözümleri arasında Servis tabanlı mimari (SOA), kurumsal entegrasyon, Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), özel yazılım geliştirme, İş Zekası, Kurumsal Uygulama Implementasyonu ve yazılım güncelleme ürünleri yer almaktadır. OUM tarafından yönetimi öngörülen Oracle tabanlı proje çalışmaları arasında Proje ve Program Yönetimi, Kurumsal IT Stratejisi-Mimarisi-Kontrolü, İş İhtiyaçları Belirleme ve Analizi, Dizayn, Implementasyon, Teknik Mimari, Test, Performans Yönetimi, Veri Alımı ve Çevrimi, Dokümantasyon, Organizasyonel Değişim Yönetimi, Eğitim, Geçiş, Operasyon ve Destek yer almaktadır.